Let op: de hier getoonde collectie stelt het MOW niet automatisch tentoon. Kijk naar het actuele programma voor lopende tentoonstellingen.

Ga naar de pagina Uit ons depot voor een visuele blik op onze collectie of ga naar Pinterest. 

Inleiding 

MOW beheert een grote collectie kunst en cultuurhistorische items. Het museum wil deze collectie van ettelijke duizenden objecten online toegankelijk maken, met zowel een beschrijving als een beeld. 

Objecten staan niet standaard opgesteld in het museum maar komen al naar gelang het onderwerp van een expositie aan bod. Zo kan het museum uiteindelijk een groter deel van zijn collectie tonen dan binnen een vaste opstelling mogelijk zou zijn. 

Het registreren en toegankelijk maken van de collectie is een belangrijke taak van MOW. Hiertoe beschrijft en fotografeert een team van vrijwilligers de collectie. Voorproefjes hiervan vind je op onze speciale facebookpagina Uit ons depot.

Een deel van de collectie van de Ploeg vind je op Pinterest

Kunst

In de collectie tref je met name Groninger of aan Groningen gelieerde schilders, waaronder een aantal originele Ploegleden. Ook wereldreiziger Lodewijk Bruckman woonde enige tijd in Bellingwolde in een hotel schuin tegenover het museum. MOW beheert verder een kleine collectie BKR werken. Kunstenaars in collectie zijn onder andere:

Cultuurhistorie

De overgrote meerderheid van de cultuurhistorische collectie bestaat uit huishoudelijke gebruiksvoorwerpen van diverse materialen, hout, ijzer, koper, tin en relatief veel aardewerk uit het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. De collectie stamt uit Westerwolde en soms Oldambt (Bellingwolde bevindt zich op de grens van beide regio's). Een omvangrijke textielcollectie uit de zelfde periode is een belangrijk deel van de collectie. Hiernaast bevat de collectie documenten met betrekking tot de rechtsspraak, het onderwijs en armenzorg.


Overzicht kunstenaars in collectie

Jan Altink (Groningen, 21 oktober 1885 - 6 december 1971)

Altink was een van de oprichters van De Ploeg, in mei 1918, waarvoor hij ook de naam bedacht. Hij studeerde van 1900-1907 aan de Kunstnijverheidsschool, de latere Academie Minerva te Groningen en verdiende de kost met zijn eigen reclamebureau. Hij voelde een diepe verbondenheid met het (Groningse) platteland en werkte het liefst buiten. Vanaf de jaren twintig gaat hij over op een meer expressionistisch stijl, met een fel kleurenpalet, maar na enkele jaren vindt en behoudt hij een beeldtaal die beter past bij zijn meer gematigde temperament. Tot zijn indrukwekkende oeuvre behoren tekeningen, grafisch werk en schilderijen.

Westerwoldse Aa, 1969

150 x 60,5

wasolieverf


Els Amman (Leiden, 4 september 1931 — Groningen, 4 augustus 1978)

Els Amman voltooide in de jaren vijftig haar opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en studeerde onder andere bij Paul Citroen. Zij was sterk op zoek naar een eigen beeldtaal, waardoor haar vroege werk een grote verscheidenheid aan stijlen laten zien. Bekendheid verkreeg Amman met haar schilderijen gemaakt volgens de inktrol methode, naar voorbeeld van Hendrik Werkman. Haar schilderijen doen enigszins denken aan die van Marc Chagall.

Als mensen slapen, z.j.

Zonder titel, 1965

Zonder titel, 1976

Zonder titel, 1976


Lodewijk Bruckman (Den Haag 1903 – Leeuwarden 1995)

Lodewijk Karel Bruckman was een fijnschilder en magisch realist die na WOII bekenheid genoot in de Verenigde Staten. Meer informatie over zijn leven en werk vind je op een speciaal door MOW ontwikkelde website, met een portfolio van 98 van zijn werken, inclusief beeld, zijn levensverhaal in een tijdlijn en een documentaire. 


Jo van Dijk (Winschoten 1931-2000)

Jo van Dijk was een autodidact en tevens musicus (hij werkte onder andere als barpianist). In navolging van een vriend van hem, de schilder Jaap Nanninga, richtte hij zich op de abstracte, non-figuratieve kunst, waarbij de schilderkunst zijn voorliefde had. Hij brak door in de tweede helft van de jaren vijftig en had zijn eerste grote solo-expositie in 1959, in galerie de Mangelgang. Toen werd hij lid van De Ploeg en de, meer moderne, groep Nu. Een verblijf in Marokko (1962-1964) inspireerde hem om in donkerder, meer aardse kleuren te werken, maar vanaf de jaren zeventig veranderde dat en kwamen felle kleuren en diepe contrasten aan bod. Van Dijk werkte tot zijn dood in een lyrisch abstracte stijl. In de collectie tref je werken uit de periode 1966-1983

Compositie, 1966

olieverf

Compositie, 1976

gouache

Compositie, 1983

olieverf

Compositie, 1976

gouache

Compositie, 1981

olieverf


Johan Dijkstra (Groningen, 23 december 1896 – 21 februari 1978)

Dijkstra was een van de medeoprichters van De Ploeg. Hij stortte zich tijdens zijn loopbaan op zeer verschillende technieken, van grafisch werk tot gebrandschilderd glas. Hiernaast was hij actief als publicist. Dijkstra studeerde aan wat later de Academie Minerva zou heten en aan de Rijksacademie voor Beeldende kunsten te Amsterdam. Zijn werk laat een aantal zeer duidelijke fasen zien: van impressionisme, vers van de Academie, naar de invloed van Van Gogh, naar een expressionistische fase, van 1924 tot 1930, waarna hij weer meer natuurgetrouw werkt en zich sterk richt op kunst in opdracht (publieke werken). Het Groninger platteland vormde voor Dijkstra een belangrijke inspiratiebron, waarvan hij de schoonheid voor het nageslacht wilde bewaren.

Stelmakerij Dijkmeijer, Vriescheloo, z.j. (afgebeeld) 

80 x 60

Olieverf

Sandjer huus, Rhederbrug, z.j.

80 x 60

Olieverf

Westerwoldse Aa, 1971

55 x 34

Aquarel

Veenarbeiders, z.j.

75 x 55

Houtskool


Marten Klompien (Hoogezand, 1917 - Groningen, 1996)

Klompien ging van natuurgetrouw werken steeds meer over op het expressionisme, met een opvallend sober en donker kleurenpalet. Landschap en scheepvaart staan centraal in zijn schilderijen, grafiek en tekeningen. In 1955 trad hij toe tot De Ploeg waar hij zich als een van de jongste leden niet altijd thuis voelde, al deelde hij de passie voor het Groninger land met de meeste leden. In 1960 sloot hij zich aan bij de, meer vooruitstrevende groep, Nu. Dichter Hendrik de Vries schreef over hem: "Dit donkere, zware werk is in elk geval: oer-Gronings. Vooral in de zin van: zelfstandigheid, onsentimentele sentiment, koppige eigenwil."

Winterlandschap te Paddepoel, 1963

82 x 66.5

Gouache

Compositie scheepsboeg, 1965

40 x 48

Tempera

Compositie boerderij met boom, 1967

43 x 35

Gouache

Compositie huis met boom, 1976

43 x 33

Gouache

Compositie Scheepsdek met mast, 1967

36 x 27

Gouache

Compositie Scheepsboeg met lier, 1967

36 x 32

Gouache


Ben Walrecht (Groningen 1911- Hilversum 1980)

Ben Walrecht sloot zich in 1938 bij De Ploeg aan. Hij werkte in een vlotte stijl, met een vrij kleurgebruik en schilderde vooral Groninger stadsgezichten, portretten en landschappen.

Dorpsgezicht Bellingwolde, 1943

36 x 32

gouache


Arie Zuidersma (Emmen 1925)

Zuidersma begon in 1959 te exposeren en wordt vaak geportretteerd als de enige nog levende oud-Ploeger. Zijn belangrijkste inspiratiebron is het Groninger land. Hij trok er vaak samen met Marten Klompien op uit om dit vast te leggen. Zijn (abstract) expressionistische werken hebben felle kleuren en scherpe contrasten. Zelf zegt hij dat de schijnbaar vrolijke buitenkant vaak op gespannen voet staat met het dreigende karakter van de inhoud. Zie ook het schilderij “Verwoesting” in de collectie.

Landschap Hoogkerk 1977 ?

65 x 80

Acryl

Verwoesting, 1976 (afgebeeld) 

65 x 80

Acryl

Compositie Haven, 1977

75 x 90

Olieverf


BKR

Werk gemaakt door kunstenaars uit de eigen regio, in ruil voor subsidiering, in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Op het museum is een overzicht van de werken aanwezig.