Let op: lezing volgeboekt.

Op deze laatste Historische Avond van 2019 schuif je aan voor twee, kortere, lezingen. (2 x 45 minuten)

Jeroen Wiersma I "Van natuur naar natuur en wat daar tussenin gebeurde".

Westerwolde is één of twee eeuwen voor het begin van de jaartelling door de prehistorische bewoners verlaten en bleef dat de volgende 700 jaar. In die tijd moet het landschap zijn veranderd in een uitgestrekte wildernis. Rond 600 trokken nieuwe kolonisten echter weer het gebied in. In de daaropvolgende eeuwen vormden zij het natuurlijke landschap stukje bij beetje om tot een agrarisch cultuurlandschap. De realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in de afgelopen drie decennia maakte langs grote delen van het beekdal van de Ruiten A weer ruimte voor natuur.

Jeroen Wiersma MA is medeauteur van de landschapsbiografie Westerwolde en werkt voor het Kenniscentrum Landschap, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Henny Groenendijk I "Droge en natte archeologie in Westerwolde".

Bij archeologen staat Westerwolde hoog aangeschreven. In de eerste helft van de vorige eeuw verrichtte Albert Egges van Giffen baanbrekend archeologisch onderzoek, onder andere in Wessinghuizen en Laudermarke. Bijna een eeuw na Van Giffens werk zijn de inzichten op de bewoningsgeschiedenis veranderd. Voormalig provinciaal archeoloog Henny Groenendijk toont aan waarom we de focus moeten verleggen van de droge archeologie op de essen naar de natte archeologie in de beekdalen.

Prof. dr. Henny Groenendijk is medeauteur van de landschapsbiografie Westerwolde en werkt onder meer als bijzonder hoogleraar Archeologie en maatschappij aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Praktische info

De lezing start om 20 uur, met na drie kwartier een pauze. Je kunt vanaf 19.30 uur in het museum terecht. De toegang bedraagt € 5,00 inclusief entree museum en een kopje koffie of thee.

Van plan om alle lezingen te bezoeken? Koop een strippenkaart! Verkrijgbaar bij de balie vanaf de eerste lezing voor € 11,50 voor 3 lezingen (€ 3,50 korting)

Leden van de Historische Vereniging Westerwolde betalen slechts € 4,00 per lezing of € 10,00 voor een strippenkaart van 3 lezingen.

Aanmelden nodig!

Deze lezing is reeds volgeboekt.

De lezingen vinden plaats in de Bruckmanzaal, vanwege een betere akoestiek. Helaas is de ruimte hier beperkt. Meld je aan en verzeker je van een plekje. Dit kan via de telefoon (0597 - 531 509), aan de balie van het museum of door een e-mail te verzenden.

Op vrijdagmiddag 24 mei 2019 kwam een vijftigtal kunstenaars op uitnodiging van het MOW bijeen om te praten over exposeren in het museum. Deze  'middag voor makers'  bestond uit een algemene presentatie, een brainstorm en een netwerkborrel. Uit de evaluatie kwam naar voren dat deelnemers positief waren over de middag en behoefte bestaat aan een herhaling, vooral vanwege het netwerkaspect.
Op vrijdagmiddag 22 november ben je als professioneel beeldend kunstenaar welkom voor een nieuwe 'middag voor makers'. Inlopen kan vanaf 15 uur en we sluiten af om 17 uur.
Kunstenaars die zich al eerder hebben aangemeld, krijgen nog een persoonlijke uitnodiging. Aanmelden kan via een mailbericht.

Lees hier meer over de expositiemogelijkheden voor kunstenaars in het MOW

Bij de tentoonstelling 'Denkend aan Groningen’ hoort een eenmalig (lig)concert, gecomponeerd door kunstenaar Ingeborg Entrop.

Je gaat luisteren naar geluidscollages, die vrij gecomponeerd zijn naar de beroemde “vier jaargetijden” van Antonio Vivaldi. Daar waar Vivaldi muziekinstrumenten gebruikte om seizoensgeluiden na te bootsen, gebruikt Entrop geluiden - opgenomen in een extreem in cultuur gebrachte omgeving - om een landschap 'na te bootsenʼ.

Ga mee op deze geluidsreis door de seizoenen in het Groninger ommeland. Voor de optimale luisteraandacht nodigen we je uit om plaats te nemen op matjes of zitzakken.

Voorafgaand aan het concert geeft Entrop een korte toelichting op haar auditieve werk. Hierna speelt de kunstenaar alle opgenomen delen af. 

Vanaf 19 uur is het museum open. Om 19.45 uur begint het ligconcert, dat ongeveer een uur duurt.

Kosten: €5 voor het concert, inclusief entree tot de tentoonstelling. Neem je eigen matje, kussentje en eventueel een dekentje mee en laat ons via een mail weten of je komt.