Meedoen aan exporeeks Groningse platteland | expo Denkend aan Groningen? Klik hier.

24K: nieuwe aanpak, start exposities vanaf 2020

Het MOW biedt vaste ruimte voor kunstenaars uit eigen regio onder de noemer 24K. 24K refereert aan het aantal kilometers dat het museum ongeveer tot de eigen regio rekent en verwijst naar 24 karaat, de eenheid voor zuiver goud.

Van solo naar thema: het 'verhaal' centraal 

Het museum gaat samen met kunstenaars in (en soms ook buiten) de eigen regio werken met heldere thema’s, invalshoeken of verhalen, waarbij kunstenaars speciaal voor de tentoonstelling werk maken, of een unieke combinatie van bestaand werk realiseren. Dit kan een thema zijn, een samenwerkingsproject, het verslag van een proces, een bepaalde benaderingswijze en zo voort, enzovoort. Nadrukkelijk gaat het niet slechts om inhoudelijk thema’s (‘de kat in de kunst’).

Focus Westerwolde De verbeelding van het oosten van Groningen en speciaal Westerwolde is voor het MOW een belangrijke focus. Het gaat hierbij om kunst die een eigenzinnige interactie aangaat met het landschap, de mensen en/of de geschiedenis van de eigen streek. Vooral voor de aankoop van werk voor de kunstcollectie van het MOW is dit belangrijk. Zie hiervoor de webpagina over het Collectiefonds Westerwolde. Exposities kunnen echter rustig ‘regio-overstijgend’ zijn. Autonome kunst blijft op zijn plek in het MOW.

Voor wie?

Professionele kunstenaars met een band met Westerwolde dan wel het oosten van Groningen. Het gebied vlak over de grens met Duitsland telt mee. Reken ruwweg 25 kilometer in een straal rondom het MOW. Werk je niet in deze regio, maar blijkt uit je werk wel een band met het gebied? Dan kun je gewoon meedoen.

Wat houdt het in?

  • Een (kleinere) expositiemogelijkheid van in ieder geval zo drie maanden
  • Beschikbare ruimte: ontvangst museum (circa 10 x 3 meter) met kleine uitloop naar de centrale hal. Deze ruimte is een startpunt. Afhankelijk van de ruimtebehoefte en vereisten van een tentoonstelling bepaalt het museum de geschikte ruimte, maatwerk dus.

Aanmelden | pitchmoment

Elke tentoonstelling kent een eigen pitchmoment, een deadline waarop een idee voor een tentoonstelling bij het museum binnen moet zijn. Je kunt om ideeën te delen een mailtje sturen of een afspraak maken. Wij verwachten geen uitgewerkte boekwerken, een beknopte schets is voldoende.

Eerstvolgende pitchmoment

De eerstvolgende deadline voor aanmelding is 1 oktober. De eerste tentoonstelling staat gepland voor januari. NB alle data in de expositieplanning zijn onder voorbehoud.

Selectie

Het MOW krijgt over het algemeen meer suggesties voor tentoonstellingen dan het kan plaatsen. Verder spelen overwegingen als kwaliteit, de identiteit van het MOW, de programmering van verdere exposities alsook het programma van naastgelegen musea. Dit maakt selectie tot maatwerk. Het MOW maakt de selectie binnen enkele weken na de pitch-deadline bekend. 

Het museum kan alvast enkele algemene voorwaarden noemen:

  • De expositiemogelijkheid is nadrukkelijk bestemd voor professionals
  • Het gaat om nieuw werk dan wel een nieuwe/unieke combinatie van bestaand werk
  • De tentoonstelling kent een meer omvattend verhaal dan ‘werk van kunstenaar X’.

Zakelijke afspraken

  • Het MOW rekent een commissie van 20% op de verkoop van werk in zowel de expositie als de museumwinkel
  • Over de herhaling van de expo op een andere locatie maakt het museum met de kunstenaar afspraken (beperkingen in tijd/actualiteit en nabijheid).
  • Het MOW verkrijgt publicatierechten van beeldmateriaal ter promotie van de tentoonstelling en verslaglegging van het museum.

Middag voor makers

Op 24 mei 2019 vond de eerste netwerkijeenkomst 'Middag voor makers' plaats in het MOW, waarbij zo'n 50 kunstenaars onderling en met het museum van gedachten wisselden over kunst en exposeren. Klik hier voor een samenvatting van deze middag. Uit een toen gehouden enquete bleek behoefte aan een herhaling. Hou hiervoor de nieuwsbrief van het MOW in de gaten. 

Catalogi 24K 2016 en 2014

Catalogus 24K XL 2016 by MOW Museum de Oude Wolden


Catalogus 24K XL (tweede reeks)

 Catalogus 24K XL (eerste reeks)

Catalogus 24K XL by MOW Museum de Oude Wolden